Samsung Galaxy S8 Plus פתרון בעיות

Samsung Galaxy S8 Plus פתרון בעיות

ברוך הבא לדף פתרון הבעיות של גלקסי S8 פלוס, המכיל את כל הקישורים לבעיות, בעיות, שאלות, מדריכים, שאלות נפוצות, הוראות ומדריכים שבהם אתה יכול להשתמש.

כּוֹחַ

 • גלקסי S8 + ממשיך לכבות את עצמו, המסך נשאר שחור ולא נדלק, בעיות אחרות
 • גלקסי S8 פלוס מציג שגיאת "זוהתה לחות" לאחר עדכון וממשיך להפעיל מחדש בעצמו
 • סמסונג גלקסי S8 + נפתר אינו מחייב 100%
 • סמסונג גלקסי S8 + נפתר כאשר הוא מנותק מהמטען לאחר שנרטב
 • נפתר סמסונג גלקסי S8 + ניקוז סוללות מהיר לאחר עדכון תוכנה
 • כיצד לתקן גלקסי S8 פלוס שלא יטען: המסך נשאר שחור בזמן הטעינה
 • נפתרה סמסונג גלקסי S8 + לא מופעלת לאחר שנרטב
 • כיצד לתקן גלקסי S8 פלוס עם מסך מנופץ ובעיית חשמל
 • כיצד לתקן את גלקסי S8 פלוס שממשיך להראות אזהרת לחות מזוהה בעת טעינה
 • כיצד לתקן את גלקסי S8 + לא יחויב בטעיה אקראית
 • נפתר מסך Samsung Galaxy S8 + + שחור לאחר שנרטב
 • נפתר Samsung Galaxy S8 + טעינה בלבד מיציאת USB למחשב
 • Samsung Galaxy S8 + נפתר לא יופעל
 • נדרש Samsung Galaxy S8 + סוללה זמן רב מדי לטעינה
 • כיצד לתקן את Samsung Galaxy S8 Plus שהושחר ולא יופעל לאחר עדכון Android 8.0 Oreo (צעדים פשוטים)
 • כיצד לתקן את גלקסי S8 פלוס שמופעל מחדש מעצמו ומתקשה להפעיל מחדש
 • נפתר סמסונג גלקסי S8 + מקבל סוללה חמה מתרוקן במהירות
 • מה לעשות אם ל- Galaxy S8 Plus יש בעיה בסוללה בעקבות עדכון
 • נפתרה Samsung Galaxy S8 + טעינת שגיאת מכשיר נוספת
 • סמסונג גלקסי S8 פלוס מת לגמרי, כיבה את עצמו ולא יופעל מחדש (תיקון קל)
 • Samsung Galaxy S8 Plus לא מופעל לאחר עדכון תוכנה
 • נפתר סמסונג גלקסי S8 + סוללה מתרוקנת מהר לאחר עדכון התוכנה
 • נפתרה טעינה של Samsung Galaxy S8 + אך לא מופעלת
 • Samsung Galaxy S8 + נפתר אינו טעינה מהירה
 • כיצד לתקן את גלקסי S8 פלוס עם חיי סוללה ירודים [מדריך לפתרון בעיות]
 • נפתר סמסונג גלקסי S8 + רוטט רק כשלוחצים על לחצן ההפעלה
 • מה לעשות אם ה- Galaxy S8 Plus שלך ניזוק במים, כל הזמן מראה שגיאה שזוהתה
 • כיצד לתקן לחות שזוהתה בשגיאת יציאת טעינה בסמסונג גלקסי S8 +
 • סמסונג גלקסי S8 פלוס מת לגמרי, כיבה את עצמו ולא יופעל מחדש (תיקון קל)
 • נפתר Samsung Galaxy S8 + טעינה איטית
 • מסך גלקסי S8 פלוס הופך באקראי לשחור בפני עצמו
 • כיצד לתקן את Samsung Galaxy S8 Plus שלא יופעל (צעדים פשוטים)
 • Samsung Galaxy S8 + טעינה איטית לאחר בעיית עדכון תוכנה ובעיות קשורות אחרות
 • טעינת כבלים מהירה של גלקסי S8 פלוס לא תפעל, לא תאתחל, תקועה בלולאת האתחול
 • כיצד לייבש גלקסי S8 פלוס רטוב, לתקן שגיאת גילוי לחות של גלקסי S8, בעיות אחרות
 • כיצד לתקן את סמסונג גלקסי S8 פלוס זוהתה לחות?
 • מסך גלקסי S8 + סדוק, תקוע במסך פענוח, טעינה מהירה מפסיקה לעבוד
 • כיצד לתקן את סמסונג גלקסי S8 פלוס שלך שכבה ולא יופעל מחדש [מדריך לפתרון בעיות]
 • כיצד לפתור את סמסונג גלקסי S8 פלוס מסך שחור של מוות
 • כיצד לתקן את Verizon Galaxy S8 Plus הטוען טעינה איטית / מהירה מאוד לא עובדת [מדריך לפתרון בעיות]
 • מה לעשות בקשר לסמסונג גלקסי S8 פלוס שלך שממשיך להציג שגיאת "זוהתה לחות" [מדריך לפתרון בעיות]
 • Samsung Galaxy S8 + מפעיל מחדש את הבעיה באופן אקראי ובעיות קשורות אחרות
 • כיצד לתקן את Samsung Galaxy S8 Plus שלך שאינו נטען יותר [מדריך לפתרון בעיות]
 • גלקסי S8 פלוס לא יופעל אלא אם כן הוא מחובר לחשמל, הטעינה המהירה לא עובדת כראוי
 • Samsung Galaxy S8 + נפתר אינו טעון
 • Samsung Galaxy S8 + לחות זוהתה שגיאה מופיעה כאשר הסוללה מתרוקנת ובעיות קשורות אחרות
 • סמסונג גלקסי S8 + מתחמם יתר על המידה כאשר הוא מחובר למטען
 • כיצד לתקן את Samsung Galaxy S8 Plus שלא יחויב [מדריך לפתרון בעיות]

אינטרנט ורשת

 • כיצד לתקן את Samsung Galaxy S8 Plus שממשיך להראות הודעת שגיאה "למרבה הצער, האינטרנט נעצר" [מדריך לפתרון בעיות]
 • גלקסי S8 פלוס ממשיך להראות סימן קריאה ב- wifi, חיבור לאינטרנט ממשיך לרדת לאחר עדכון
 • נפתר סמסונג גלקסי S8 + לא רשום ברשת לאחר מהבהב
 • נפתר סמסונג גלקסי S8 + לא מתחבר לרשת Wi-Fi לעבודה
 • גלקסי S8 פלוס לא ישלח MMS כאשר הוא מחובר ל- wifi, נתונים ניידים ונדידה לא עובדים
 • נפתר סמסונג גלקסי S8 + לא מקבל אות רשת אלא אם הטלפון מופעל מחדש
 • נפתר טיפות חיבור של סמסונג גלקסי S8 + Wi-Fi
 • נפתר סמסונג גלקסי S8 + טיפות חיבור Wi-Fi לאחר עדכון אוראו אנדרואיד
 • Galaxy S8 Plus ממשיך להתנתק מ- wifi לאחר עדכון Oreo [מדריך לפתרון בעיות]
 • סמסונג גלקסי S8 + ללא חיבור LTE לאחר בעיית עדכון תוכנה ובעיות קשורות אחרות

מַצלֵמָה

 • כיצד לתקן את סמסונג גלקסי S8 פלוס המציג את השגיאה "אזהרה: המצלמה נכשלה" [מדריך לפתרון בעיות]
 • נפתרה Samsung Galaxy S8 + מצלמה מתמקדת רק באמצע
 • חסר תכונת Super Slow-Mo לאחר התקנת עדכון ל- Galaxy S8 Plus
 • מה לעשות אם מצלמת גלקסי S8 פלוס איטית וסרטונים קטועים, הטלפון נהיה איטי יותר
 • מצלמת Verizon Galaxy S8 Plus לא תיפתח או תראה אזהרת "מצלמה נכשלה" [מדריך לפתרון בעיות]
 • Samsung Galaxy S8 Plus ממשיך להראות את השגיאה "למרבה הצער, המצלמה נעצרה" [מדריך לפתרון בעיות]
 • Samsung Galaxy S8 + מצלמה נכשלה שגיאה ובעיות קשורות אחרות

מערכת הפעלה

 • סמסונג גלקסי S8 פלוס ממשיך לפגר ומציג שגיאת "למרבה הצער, ההגדרות נעצרו" [מדריך לפתרון בעיות]
 • נפתר סמסונג גלקסי S8 + לוגו אתחול תקוע לאחר החלפת הסוללה
 • כיצד לתקן את Samsung Galaxy S8 Plus השומר על אתחול מחדש באופן אקראי בפני עצמו [מדריך לפתרון בעיות]
 • כיצד לתקן את Samsung Galaxy S8 + מותר להבהב רק קבצים בינאריים רשמיים ששוחררו לאחר שגיאת אתחול מחדש
 • מה לעשות אם הודעת העדכון של Samsung S8 Plus לא תיעלם (הודעת עדכון מתמשכת)
 • מסך Samsung Galaxy S8 + נפתר שחור אך עדיין יכול לקבל התראות
 • נפתר סמסונג גלקסי S8 + Bluetooth הפסיק לעבוד לאחר עדכון התוכנה
 • נפתרה שגיאת Samsung Galaxy S8 + MMC קריאה נכשלה לאחר עדכון התוכנה
 • נפתר סמסונג גלקסי S8 + הפסיק לעבוד לאחר צילום תמונה מתחת למים
 • מה לעשות אם ה- Galaxy S8 Plus שלך לא יתקין את עדכון Android [מדריך לפתרון בעיות]
 • קורא כרטיסי ה- SIM של Samsung Galaxy S8 + לא עובד לאחר שנרטב
 • נפתר Samsung Galaxy S8 + תמונות נטען לאט לאחר עדכון התוכנה
 • נפתר סמסונג גלקסי S8 + מסך שחור של מוות עם אור LED כחול
 • נפתר Samsung Galaxy S8 + ממשיך להקפיא ולהפעיל מחדש
 • נפתרה סמסונג גלקסי S8 + BSoD לאחר עדכון תוכנה
 • Galaxy S8 Plus (S8+) signal bars disappears randomly (no signal issue)
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Randomly Restarting After Software Update
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Randomly Restarting After Oreo Update
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Screen Is Unresponsive With Solid Blue LED Light
 • Settings started to keep crashing on Samsung Galaxy S8 Plus after the Android 8.0 Oreo update (easy fix)
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 Plus that’s stuck on logo and infinite boot loops (easy steps)
 • Samsung Galaxy S8+ Stuck In Bootloop After Rooting
 • How to fix Samsung Galaxy S8 Plus that blacked out and won’t turn on after Android 8 Oreo update (easy steps)
 • How to fix Samsung Galaxy S8 Plus gets stuck on Black Screen of Death after Android 8.0 Oreo update (easy steps)
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Battery Drains Quickly After Software Update
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Randomly Freezes
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Black Screen of Death BSOD
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Freezes On Boot Logo
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Screen Is Black But Calls Can Be Made
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Software Update Notification Keeps On Appearing
 • What to do if Galaxy S8 Plus is stuck in boot loop during an OTA update
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Not Turning On After System Update
 • Galaxy S8 Plus got stuck in boot loop, Android won’t boot up, and freezes when installing updates
 • Galaxy S8 Plus weather app “update temporarily unavailable” error, apps won’t load
 • How to restart a frozen Samsung Galaxy S8 Plus (easy steps)
 • How To Fix Samsung Galaxy S8+ Black Screen With Notifications Working
 • What you can do if Galaxy S8 Plus won’t install downloaded updates
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Black Screen When Unlocked
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Bootloop After Software Update
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Randomly Freezing
 • Galaxy S8 Plus screen randomly turns black on its own
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Just Shows Samsung Logo
 • Galaxy S8 Plus stuck in boot loop after using PrinceComsy Odin
 • Samsung Galaxy S8+ No LTE Connection After Software Update Issue & Other Related Problems
 • How to fix Google Play Services that keeps crashing on Samsung Galaxy S8 Plus (easy steps)
 • How to fix Samsung Galaxy S8 Plus Black Screen of Death issue
 • Samsung Galaxy S8 Plus gets stuck on the logo while starting up [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S8+ Keeps Freezing Issue & Other Related Problems
 • What to do with your Samsung Galaxy S8 Plus that’s running so slow and sluggish in opening apps [Troubleshooting Guide]
 • How to fix Samsung Galaxy S8 Plus with black screen and blue light flashing [Troubleshooting Guide]
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Bricked After Flashing Custom ROM
 • What to do about your Samsung Galaxy S8 Plus that keeps restarting / rebooting [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 Plus with black screen and blue blinking lights [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 Plus that keeps showing “Unfortunately, My Files has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 Plus that keeps showing “Unfortunately, Settings has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 Plus that’s now running slow after a month of use [Troubleshooting Guide]
 • What to do if your new Samsung Galaxy S8 Plus experiences the black screen of death [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S8+ Reboots On Its Own Stuck On Boot Screen Issue & Other Related Problems
 • What to do if your new Samsung Galaxy S8 Plus starts freezing [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 Plus that’s stuck on the logo during boot up [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 Plus that keeps restarting [Troubleshooting Guide]
 • What to do if your Samsung Galaxy S8 Plus gets stuck on boot screen [Troubleshooting Guide]
 • How to fix Samsung Galaxy S8 Plus that won’t turn on [Troubleshooting Guide]

Calls & Texts

 • Samsung Galaxy S8 Plus Can’t Make Calls Issue & Other Related Problems
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Unknown Caller When Receiving Calls
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Cannot Make Calls But Can Receive Calls
 • Solutions to Galaxy S8 Plus “Unfortunately the process com.android.phone has stopped” error
 • How to set up Galaxy S8+ screen lock, can’t send MMS, reboots randomly, other issues
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 Plus that shows “Messages has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Not Receiving Text Messages From Individual Contacts
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Sent Text Messages Are Arriving Late
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Not Receiving Text Messages From Certain Contacts
 • What to do if MMS on your unlocked Galaxy S8 Plus is not working

Audio

 • No sound and other audio issues
 • Loudspeaker doesn’t have any sound
 • Bluetooth headset has no sound
 • Notifications don’t play

Applications

 • Samsung Galaxy S8 Plus keeps showing “Unfortunately, Email has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • Snapchat keeps crashing on Samsung Galaxy S8 Plus after an Android 8 Oreo update (easy fix)
 • How to fix Samsung Galaxy S8 Plus with “Messages has stopped” error (easy steps)
 • What to do if Galaxy S8 Plus Netflix app keeps freezing and showing pixelated shows
 • Nova Launcher keeps crashing on Samsung Galaxy S8 Plus (easy steps)
 • How to fix Netflix that keeps crashing on Samsung Galaxy S8 Plus after the Android 8.0 Oreo update (easy steps)
 • Galaxy S8 Plus redirecting to Play Store when playing a game, system apps keep crashing
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Nova Launcher Stopped Working
 • How to fix Gmail that keeps crashing on Samsung Galaxy S8 Plus (easy steps)
 • How to fix Spotify that keeps crashing on Samsung Galaxy S8 Plus (easy steps)
 • How to fix Twitter that keeps crashing on Samsung Galaxy S8 Plus (easy steps)
 • How to fix Samsung Galaxy S8 Plus with “Unfortunately, Gallery has stopped” error (easy steps)
 • Fix Samsung Galaxy S8 Plus with “Unfortunately, Facebook has stopped” error (easy steps)
 • How to fix Galaxy S8 Plus black screen issue, Facebook issue after installing Android update, other issues
 • Why does Facebook keeps crashing on Samsung Galaxy S8 Plus? This is how you fix it…
 • Why does Facebook Messenger keeps crashing on my Samsung Galaxy S8 Plus? Here’s how you fix it…
 • Samsung Galaxy S8 Plus keeps showing “Unfortunately, Twitter has stopped” when app is opened [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 Plus that keeps showing “Unfortunately, Internet has stopped” error message [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 Plus that keeps showing “Unfortunately, My Files has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 Plus that shows “Messages has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 Plus that keeps showing “Unfortunately, Settings has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 Plus that keeps showing “Unfortunately, My Files has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S8 Plus keeps showing “Unfortunately, Phone has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S8 Plus keeps lagging and showing “Unfortunately, Settings has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S8 Plus keeps showing “Unfortunately, Samsung Account has stopped” error [Solution & Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S8 Plus keeps showing “Unfortunately, Gallery has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S8 Plus keeps showing “Unfortunately, Internet has stopped” error [Troubleshooting Guide]

Screen

 • What to do if your new Samsung Galaxy S8 Plus experiences the black screen of death [Troubleshooting Guide]
 • What to do if Galaxy S8 Plus screen turns black
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Touchscreen Is Unresponsive After Software Update
 • What to do with Samsung Galaxy S8 Plus with screen flickering issue?
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Screen Has Green Line
 • How to fix Samsung Galaxy S8 Plus gets stuck on Black Screen of Death after Android 8.0 Oreo update (easy steps)
 • How to fix Galaxy S8 Plus screen flickering issue [troubleshooting guide]
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Screen Is Blank
 • How to fix Samsung Galaxy S8 Plus with black screen and blue light flashing [Troubleshooting Guide]
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Black Screen When Unlocked
 • How to fix Samsung Galaxy S8 Plus Black Screen of Death issue
 • How to fix Galaxy S8 Plus black screen issue, Facebook issue after installing Android update, other issues
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 Plus with black screen and blue blinking lights [Troubleshooting Guide]
 • What to do if your Samsung Galaxy S8 Plus has a screen flickering issue [Troubleshooting Guide]

Storage

 • Samsung Galaxy S8+ Pictures In microSD Card Are Corrupted Issue & Other Related Problems
 • Solved Samsung Galaxy S8+ Cannot Detect MicroSD CArd After Software Update

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/roNeuX_BXnI?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

How to fix Samsung Galaxy S8 Plus that won’t turn on (easy steps)

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/roNeuX_BXnI?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

How to fix Google Play Services that keeps crashing on Samsung Galaxy S8 Plus (easy steps)

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/roNeuX_BXnI?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

How to fix your Samsung Galaxy S8 Plus with black screen and blue blinking lights [Troubleshooting Guide]

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/roNeuX_BXnI?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

How to fix your Samsung Galaxy S8 Plus that doesn’t charge anymore [Troubleshooting Guide]

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/roNeuX_BXnI?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

What to do with your Samsung Galaxy S8 Plus that’s running so slow and sluggish in opening apps [Troubleshooting Guide]

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/roNeuX_BXnI?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

How to restart a frozen Samsung Galaxy S8 Plus (easy steps)

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/roNeuX_BXnI?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

Samsung Galaxy S8 Plus keeps showing “Unfortunately, Samsung Account has stopped” error [Solution & Troubleshooting Guide]

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/roNeuX_BXnI?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

כיצד להפעיל את Samsung Galaxy S8 Plus במצב בטוח, במצב שחזור, מחיקת מחיצת מטמון, בצע את האיפוס [מדריכים ופתרון בעיות בסיסיות]

עמוד 1 עמוד 2 עמוד 3 עמוד 4 עמוד 5 עמוד 6 עמוד 7