Samsung Galaxy Note 4 פתרון בעיות

יש לנו את מדריך המשתמש האולטימטיבי לסמסונג גלקסי 4. כל הבעיות, השאלות, ההדרכות, המדריכים לפתרונות ופתרונות יתווספו כאן בכל שבוע. אם אתה הבעלים של הערה 4, אני מציע לך להוסיף דף זה לסימניות כדי להקל על המציאה במקרה שתיתקל בבעיות בעתיד.

מערכת הפעלה

 • אתחול גלקסי הערה 4 במצב בטוח
 • בצע איפוס מאסטר
 • בצע איפוס למפעל
 • בצע איפוס רך
 • הפעל / כבה התראות חירום
 • גישה למנהל המשימות
 • הגדרת S עט
 • מחוות תנועה
 • מנהל מכשירי אנדרואיד
 • צלם צילום מסך באמצעות מקשים קשיחים
 • מצב חיסכון בחשמל
 • הפעלת מצב קל להפעלה
 • הפעלת מצב פרטי

יישום

 • נקה מטמון יישומים
 • נקה נתוני אפליקציות
 • הסר / השבת אפליקציה
 • כבה את אפשרויות המפתח
 • שומר קובץ מצורף MMS
 • הורד מצבי מצלמה נוספים

אִחסוּן

 • מחק את מחיצת המטמון
 • פורמט כרטיס microSD

מדריך לפתרון בעיות של Samsung Galaxy Note 4

כּוֹחַ

 • כיצד לתקן את סמסונג גלקסי הערה 4 ששומר על אתחול מחדש, לא נטען, מרוקן את הסוללה במהירות, בעיות חשמל אחרות
 • הערה 4 של סמסונג גלקסי מתחילה רק כשהסוללה מוסרת ואז הבעיה מותקנת מחדש ובעיות קשורות אחרות
 • מסך הערה 4 של סמסונג גלקסי לא עובד לאחר החלפת נושא טעינת יציאה ובעיות קשורות אחרות
 • סמסונג גלקסי הערה 4 מכבה באופן אקראי בעיות ובעיות קשורות אחרות
 • סמסונג גלקסי הערה 4 נכבה עם הבעיה שנותרה בסוללה ובעיות קשורות אחרות
 • פתרון בעיות הערה 4 התחממות יתר עם בעיית אתחול אקראי, בעיות אתחול אחרות
 • הערה 4 של גלקסי מכבה את עצמו, ממשיך להראות שגיאה נכשלה ב- mmc_read, בעיות אחרות של עדכון מערכת ההפעלה
 • הערה 4 של סמסונג גלקסי מתחילה רק כשהסוללה מוסרת ואז הוכנס הבעיה ובעיות קשורות אחרות
 • לגלקסי הערה 4 ביצועים איטיים, הסוללה לא נטענת עד 100%, השיחות ממשיכות לרדת, בעיות אחרות
 • סמסונג גלקסי הערה 4 מתחמם בעת טעינה של בעיות ובעיות קשורות אחרות
 • טעינה מהירה של גלקסי הערה 4 לא תפעל, לא תחויב עד 100%, בעיות אחרות
 • טעינה מהירה של Galaxy Note 4 הפסיקה לעבוד לאחר עדכון, לא תזהה כרטיסי SIM, בעיות אחרות
 • סמסונג גלקסי הערה 4 מכבה בעיות אקראיות ובעיות קשורות אחרות
 • הערה 4 של גלקסי נכבה בעת צילום, מתחמם יתר על המידה בשימוש באפליקציית פלאש, הסוללה אינה נטענת עד 100%, בעיות אחרות
 • סמסונג גלקסי הערה 4 מחייב את הבעיה באטיות רבה ובעיות קשורות אחרות
 • סמסונג גלקסי הערה 4 מסך שחור של נושא מוות ובעיות קשורות אחרות
 • Samsung Galaxy Note 4 סוללה צריך להוציא כדי להפעיל בעיות בטלפון ובעיות קשורות אחרות
 • הערה 4 של גלקסי לא נטענת, סמל הטעינה עולה אך נעלם שוב, בעיות אחרות
 • הערה גלקסי 4 מתחילה מחדש בעצמה כאשר רמת הסוללה נמוכה, לא תוריד MMS, בעיות אחרות
 • הערה גלקסי 4 ממשיכה לבצע אתחול מחדש בכוחות עצמה לאחר נחשול מתח, המסך אינו מגיב, בעיות אחרות
 • הערה 4 של סמסונג גלקסי מכבה בעת שימוש בבעיות מצלמה ובעיות קשורות אחרות
 • הערה 4 של סמסונג גלקסי אינה מופעלת לאחר בעיית העדכון ובעיות קשורות אחרות
 • כיצד לתקן גלקסי נוט 4 שלא יישאר כשהוא לא מחובר למטען, בעיות אחרות
 • הערה 4 של סמסונג גלקסי מכבה את הבעיה שלה ובעיות קשורות אחרות
 • הערה 4 של סמסונג גלקסי לא תטען מהיר עם בעיות טעינה ובעיות קשורות אחרות
 • Samsung Galaxy Note 4 מכבה באופן אקראי בעיות ובעיות קשורות אחרות
 • הערה 4 של Samsung Galaxy Note אינה טעונה לאחר בעיית עדכון תוכנה ובעיות קשורות אחרות
 • הערה 4 של גלקסי מתחילה להדליק ולכבות לאחר שהופלה בטעות, בעיות אחרות
 • Samsung Galaxy Note 4 לא טעינה מהירה או חיבור לבעיה במחשב ובעיות קשורות אחרות
 • הערה 4 של גלקסי נכבה בעת שימוש באפליקציית המצלמה, טעינה מהירה לא עובדת, בעיות אחרות
 • הערה 4 של גלקסי נכבית באופן אקראי, לא תישאר במצב לא אלא אם כן מחובר למטען, בעיות אחרות
 • Samsung Galaxy Note 4 ממשיך להפעיל מחדש את הבעיה עם סוללה חדשה ובעיות קשורות אחרות
 • הערה גלקסי 4 לא תזהה כרטיס SD, נכבה כאשר רמת הסוללה נמוכה, בעיות אחרות
 • הערה 4 של סמסונג גלקסי ממשיכה להפעיל ולכבות את הבעיה ובעיות קשורות אחרות
 • הערה 4 של סמסונג גלקסי אינה מופעלת לאחר בעיית ההתקנה של העדכון ובעיות קשורות אחרות
 • הערה 4 של גלקסי פועלת לאט מאוד, מכבה את הסוללה עם רמת הספק נמוכה, בעיות אחרות
 • הערה 4 של סמסונג גלקסי נכבה כאשר המסך מתחיל להיות חשוך ובעיות קשורות אחרות
 • הערה 4 של גלקסי מתחילה רק כאשר היא מחוברת למטען, בעיות אחרות
 • סמסונג גלקסי הערה 4 הקפאה וכיבוי לאחר בעיית עדכון המערכת ובעיות קשורות אחרות
 • Samsung Galaxy Note 4 מפסיק את טעינת הבעיות ובעיות קשורות אחרות
 • הערה 4 של גלקסי לא תפעל אלא אם כן מחובר למטען, בעיות אחרות
 • סמסונג גלקסי הערה 4 אין תגובה גם כאשר הבעיה טעונה ובעיות קשורות אחרות
 • תיקון ה- Samsung Galaxy Note 4 כיבוי אקראי של בעיות ובעיות אחרות הקשורות לחשמל
 • כיצד לתקן את הערה 4 ממשיך להפעיל מחדש בעצמו, ממשיך לאבד שירות סלולרי, בעיות אחרות
 • הערה 4 של גלקסי נכבה באופן אקראי, מאבדת את הסוללה במהירות, בעיות אחרות
 • הערה 4 של סמסונג גלקסי מכבה את הבעיה שלה ובעיות קשורות אחרות
 • מדריך לפתרון בעיות לבעיית ניקוז הסוללה של גלקסי הערה 4, לא יופעל, בעיות אחרות
 • הערה 4 של סמסונג גלקסי נכבה לא אתחול מחדש אלא אם כן מחובר לבעיה ובעיות קשורות אחרות
 • מדריך להחלפת לוח האם של Galaxy Note 4 (איננו מספקים אותו), בעיות אחרות
 • הערה 4 של גלקסי תמיד מתחילה מחדש בעצמה, לא תתחיל כרגיל, בעיות אחרות
 • Samsung Galaxy Note 4 סוללה מתרוקנת מהירה ובעיות קשורות אחרות
 • הערה גלקסי 4 ממשיכה לבצע אתחול מחדש במהלך הטעינה, לא יכולה להתחבר ל- 4G LTE, בעיות אחרות
 • טיפים לחיסכון בכוח הסוללה של הערה 4, תיקון לבעיות טעינה איטיות, בעיות אחרות
 • הערה 4 של סמסונג גלקסי לא תעבוד אלא אם כן מחובר למטען ולבעיות קשורות אחרות
 • הערה גלקסי 4 ממשיכה להקפיא ולהפעיל מחדש באופן אקראי בכוחות עצמה, ולא טעינה כראוי, בעיות אחרות
 • יש להסיר את הסוללה של גלקסי הערה 4 כדי להפעיל את הבעיה במכשירים ובעיות קשורות אחרות
 • Samsung Galaxy Note 4 מכבה את הבעיה באופן אקראי ובעיות קשורות אחרות
 • כיצד לתקן את סמסונג גלקסי הערה 4 שנכבה באופן אקראי ותקוע בטעינה של 85% [מדריך לפתרון בעיות]
 • הערה 4 של סמסונג גלקסי אינה טעונה כאשר הטלפון נמצא בסוגיה ובעיות קשורות אחרות
 • Samsung Galaxy Note 4 Turns Off After Disconnecting From Charger Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Battery Drains Fast Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Battery Dies With Charge Left Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 no longer charging properly after it got wet, camera won’t focus, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Randomly Shuts Off On Its Own Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Turns On And Off On Its Own Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shuts Off When Using Apps Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Keeps Rebooting Randomly Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Turns Off On Its Own Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Only Works When Connected To Charger Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Switches Off When Disconnected From Charger Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Doesn’t Turn On Unless Plugged Into Charger Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shuts Down With Battery Power Left Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shuts Off Randomly When Using Apps Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Freezes Overheats Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Battery Drains Fast Issue & Other Related Problems
 • How to minimize battery drain issue on the Galaxy Note 4, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Charging Completely Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Reboots Randomly Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Reboots Randomly Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Does Not Fully Charge Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Turning Off Randomly Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Charges Slowly Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Restarts On Its Own Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shuts Off Randomly Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Powers Off Then Restarts Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Powers Down On Its Own Issue & Other Related Problems
 • Fixing The Samsung Galaxy Note 4 Not Recognizing Charger Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shuts Down On Its Own, Does Not Charge, & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Powering Off At Random Percentages Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Does Not Fully Charge Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 “abnormal battery condition” error when charging, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Turns Off Automatically Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shuts Off With Battery Power Left Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Turns Off When Unplugged From Charger Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Does Not Turn On Unless Plugged Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Turns Off By Itself Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Restarts On Its Own Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shuts Down Randomly Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Randomly Powers Down Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shuts Off Restarts On Its Own Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Randomly Turns Off Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Crashes Switches Off Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Freezes Reboots On Its Own Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shuts Down On Its Own Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Reboots On Its Own Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Reboot Loop Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shuts Off By Itself Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Keeps On Restarting Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Discharges Very Quickly Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shuts Off On Its Own Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 battery drain issue after updating to Android 5.1.1, other issues
 • Tips in slowing down battery drain rate on Galaxy Note 4, more issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Fully Charging Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 keeps shutting down by itself, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Does Not Charge Completely Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Random Restart Issue & Other Power Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Battery Is Not Working Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Does Not Completely Charge Issue & Other Related Problems
 • How to fix a Galaxy Note 4 that keeps on rebooting randomly, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Poor Battery Life Issue & Other Power Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shuts Down On Its Own After Opening Apps Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Won’t Fast Charge Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Would Not Turn On Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Randomly Turns Off Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Randomly Turns Off Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Battery Dies Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Will Not Charge Issue & Other Related Problems
 • Troubleshoot Samsung Galaxy Note 4 charging issues & other battery related problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Will Not Charge Issue & Other Power Related Problems
 • Galaxy Note 4 overheating, freezing, and lagging due to battery issue, more battery charging problems
 • How to fix Samsung Galaxy Note 4 that’s not charging – Troubleshooting Guide
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Taking Charge Issue & Other Power Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Won’t Stay On Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Stuck In Boot Screen, Does Not Start, Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shuts Off On Its Own Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shuts Off & Other Related Issues
 • Galaxy Note 4 randomly reboots and stuck at Samsung logo screen
 • Fixing Galaxy Note 4 power drain issue, other battery power problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Fully Charging Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shutting Off Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 loses battery power fast, other issues
 • Galaxy Note 4 battery losing charge very quickly
 • Galaxy Note 4 stuck in boot screen
 • Third Galaxy Note 4 with same battery issue
 • Galaxy Note 4 random bootloop issue
 • Galaxy Note 4 randomly “dies” when not connected to a charger
 • Fixing Galaxy Note 4 power drain issue
 • Galaxy Note 4 randomly reboots, other power issues
 • Troubleshooting The Samsung Galaxy Note 4 Turns Off Does Not Start Problem
 • Fixing Galaxy Note 4 fast battery drains issue, other power problems
 • Galaxy Note 4 randomly reboots, other power issues
 • Galaxy Note 4 fails to power on after installing an app, other power-related issues
 • Troubleshooting The Samsung Galaxy Note 4 That Won’t Charge Fully
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 Not Completely Charging & Other Related Issues
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 Not Charging & Other Charging Related Issues
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 Not Charging & Other Related Issues
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 Not Charging Issues
 • Fix Samsung Galaxy Note 4 that won’t charge & won’t turn on after Android 5 Lollipop update
 • Samsung Galaxy Note 4 Fix For Boot Up, Battery, Power Problems [Part 2]
 • Solutions for Samsung Galaxy Note 4 Power and Battery Issues [Part 1]
 • Solutions for Samsung Galaxy Note 4 Battery, Boot Up Issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Fast Charging Not Working & Other Related Problems
 • Rooted Galaxy Note 4 battery issue, other battery and power issues
 • Galaxy Note 4 faulty battery issue
 • Galaxy Note 4 turns off by itself when trying to load Gmail or uploads pictures
 • Galaxy Note 4 “Set Warranty Bit: kernel” error
 • LCD issue on Galaxy Note 4
 • Galaxy Note 4 no longer power on
 • Rooted Galaxy Note 4 battery issue
 • Galaxy Note 4 won’t power on if not connected to a charger, other power problems
 • Fast charging feature on Note 4 not working
 • Battery replacement fixed power issue on Galaxy Note 4
 • Galaxy Note 4 reboots after 30 seconds
 • Galaxy Note 4 unresponsive, won’t power on
 • Galaxy Note 4 won’t power on if not connected to a charger
 • Samsung Galaxy Note 4 Slow Charging Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Charging, Slow Charging, & Other Power Related Problems
 • Internet and fast battery drain issues after updating Galaxy Note 4, other power issues
 • Galaxy Note 4 slow internet and fast battery drain issues after an update
 • Galaxy Note 4 won’t install Android update
 • Internet and fast battery drain issues after updating Galaxy Note 4
 • No 4G signal on Straight Talk Galaxy Note 4
 • Galaxy Note 4 slow mobile connection speed
 • Galaxy Note 4 won’t connect to work Wi-Fi

Internet & Network

 • Samsung Galaxy Note 4 Not Connecting To Wi-Fi Network Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 won’t connect to 4G network, headset won’t play any media, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Internet Not Working On Wi-Fi Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 shuts down when turning on mobile data, apps keep crashing, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 No Data Service Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 has poor signal reception, can’t read SD card, can’t send and receive MMS, other issues
 • Galaxy Note 4 can’t install Nougat update, voice calls and internet keep dropping, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Is Not Enabling Wi-Fi Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Connected To Wi-Fi But No Internet Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Internet Not Available Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Cannot Get Data To Work Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Wi-Fi Keeps On Disconnecting Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Wi-Fi Stopped Working Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Network Signal Drops Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 No Network Connection Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 No Internet Connection Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Cannot Connect To Any Wi-Fi Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Wi-Fi Won’t Start Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Internet Is Slow And Unstable Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Wi-Fi Will Not Turn On Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Will Not Stay On 4G Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Working On Wi-Fi Issue & Other Related Problems
 • Sprint Galaxy Note 4 mobile hotspot only allows single connection, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Keeps Losing Wi-Fi Connection Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 can’t use LTE in Sprint network, other issues
 • Galaxy Note 4 cannot sign in to websites, other connectivity issues
 • Samsung Galaxy Note 4 No Connectivity Issue & Other Related Problems
 • Troubleshooting Samsung Galaxy Note 4 Not Connecting To The Internet
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Able To Connect To The Internet Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Connecting To The Internet
 • Gmail app on Galaxy Note 4 not syncing properly, plus other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Network Connectivity Problems
 • Solutions To Samsung Galaxy Note 4 Wi-Fi Not Working Problem
 • Fixing The Samsung Galaxy Note 4 Not Connecting To Wi-Fi Issue
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 No Signal Issues
 • Galaxy Note 4 only connects to 2G, other connection issues
 • Troubleshooting Samsung Galaxy Note 4 Not Connecting To The Internet & Other Related Issues
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 Not Connecting To The Internet & Other Related Issues
 • How to fix Samsung Galaxy Note 4 that can’t connect to LTE or mobile data network
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 Network Problems
 • How to fix Samsung Galaxy Note 4 “Not Registered on Network” error
 • Solutions To Samsung Galaxy Note 4 Internet Connectivity Issues
 • Solutions for Samsung Galaxy Note 4 mobile data problems
 • Galaxy Note 4 won’t connect to 3G and H+ networks, other connection problems
 • No cellular signal on Galaxy Note 4
 • Galaxy Note 4 does not retain Wi-Fi information
 • Handover Galaxy Note 4 won’t connect to the internet
 • Galaxy Note 4 unable to set default browser
 • Verizon Galaxy Note 4 missing some features when used with T-Mobile SIM
 • Galaxy Note 4 won’t connect to 3G and H+ networks
 • StraightTalk Galaxy Note 4 not connecting to the internet
 • Galaxy Note 4 4G LTE not working

Operating System

 • Samsung Galaxy Note 4 Unfortunately Settings Has Stopped After Marshmallow Update Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 won’t turn on, stuck in AT&T logo screen after an update, other issues
 • Galaxy Note 4 shuts off by itself, keeps showing mmc_read failed error, other OS update issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Freezes Difficult To Turn On Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Reboots On Its Own Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 stuck in Software Update failed screen, won’t boot normally, other power issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Unfortunately My Sprint Has Stopped Working Issue & Other Related Problems
 • Keyboard swipe option not working in Note 4 Samsung Internet browser, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Can’t Update Software Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Still On Android Lollipop Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 won’t install system update, stuck in boot loop, other issues
 • Galaxy Note 4 “Could not do normal boot, mmc_read failed” error, dm-verity screen, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Does Not Turn On But Phone Is Working Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Turning On After Screen Sleeps Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 Galaxy Play Store app won’t load, stuck in download mode, other issues
 • Galaxy Note 4 “Unfortunately Settings has stopped” error showing after an update, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Unfortunately The Android.Phone Process Has Stopped Error & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Freezes And Restarts After Software Update Issue & Other Related Problems
 • How to recover files from Galaxy Note 4 with bad motherboard, missing IMEI, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Note 4 Continuous Reboot After Software Update Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 “unfortunately system UI has stopped” error, S Pen not working on screen, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Software Update Keeps Repeating Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Continuous Restart Loop Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Crashing After Software Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Lagging Freezing Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 does not get OTA update notifications, hotspot feature not working, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Keeps Running The Same Updates Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Firmware upgrade encountered an issue please select recovery mode in Kies & try again Error & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Restart Loop After Marshmallow Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Stuck In T-Mobile Startup Screen Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 keeps rebooting on its own during the initial setup process, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Restarting After Marshmallow Update & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 S Pen not working properly [troubleshooting guide], other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 No Service Network Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Freezing And Rebooting Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Doesn’t Start After Software Update Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 won’t install system update, has “unsupported SD card” error, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Working Correctly Since Marshmallow Update & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 mobile data won’t work after using Bluetooth, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Unable To Install Update File Is Invalid Issue & Other Related Problems
 • Rooted Galaxy Note 4 showing system error message and won’t download, touchscreen not responding, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Stuck In Samsung Logo After Software Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Downloads Update But Won’t Install It Issue & Other Related Problems
 • Messaging app sending SMS twice after installing Galaxy Note 4 system update, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Lag After Installing Marshmallow Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Marshmallow Downloaded But Won’t Install Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Turning On After Software Update Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 randomly shutting down when SIM card is inserted, weak signal reception, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 “Updating contact list” issue after lollipop update, other system problems
 • Fix Samsung Galaxy Note 4 that keeps rebooting / restarting on its own & other system issues [with Troubleshooting Tips]
 • Samsung Galaxy Note 4 TouchWiz Keeps Crashing Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Does Not Upgrade To Latest Software Version Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Always Shows Notification About Software Update Issue & Other Related Problems
 • Causes of Galaxy Note 4 random restart issue, “No SIM found” error after inserting SIM card to jetpack MiFi, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Freezing Restarting Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 freezing and randomly restarting after installing a system update, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Mobile Coverage Poor After Software Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Buggy After Software Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Update Fails To Install Issue & Other Software Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Is Slow After Marshmallow Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 No Marshmallow Update Available Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Unable To Update to Marshmallow Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shuts Down With Charge Left Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Firmware Upgrade Encountered An Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Runs Slow After Marshmallow Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Won’t Update to Marshmallow Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Responding Since Last Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Can’t Get Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Unresponsive Freezes Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Randomly Freezes Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Freezes Not Booting Issue & Other Related Problems
 • Fix Samsung Galaxy Note 4 that died during update and entered boot loop, other system problems
 • Galaxy Note 4 “Downloading don’t turn off the target” error, keeps rebooting by itself, other issues
 • Galaxy Note 4 “Unfortunately, Settings has stopped” error after an update, other issues
 • Galaxy Note 4 not detected by ADB in PC, other issues
 • Galaxy Note 4 won’t turn on after Marshmallow update, other issues
 • Galaxy Note 4 boot issues after installing Android updates, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Crashes After Software Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Error After Software Update Issue & Other related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Is Slow After Marshmallow Update & Other Related Issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Freezes Occasionally Issue & Other Related Problems
 • Contacts won’t download, Note 4 shows “Updating contact list…”
 • Samsung Galaxy Note 4 Freezes Then Restarts Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 hardware buttons are unresponsive, other issues
 • Note 4 started rebooting after Android 5.1.1 update
 • Note 4 with new battery freezes when opening apps
 • Note 4 kept crashing after 5.1.1 update, random reboots
 • Note 4 won’t boot up, shows “Downloading…Do not turn off target!”
 • How To Fix Freezing, Unresponsive, Slow Performance Problems On Samsung Galaxy Note 4 [Part 2]
 • Samsung Galaxy Note 4 Crashes, Freezes, & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Freezes Issue & Other Related Problems
 • Solution for Galaxy Note 4 randomly restart issue, other boot problems
 • Galaxy Note 4 keyboard issue after updating to Lollipop, other issues
 • Galaxy Note 4 reverts to swipe lock constantly
 • Galaxy Note 4 “Google Services has stopped” error
 • Galaxy Note 4 won’t recognize any SIM card, other issues
 • Galaxy Note 4 boot loop issue
 • Galaxy Note 4 battery drain issue
 • Solution for Galaxy Note 4 randomly restart issue
 • Solution for Galaxy Note 4 “black screen of death” issue
 • Fixing Galaxy Note 4 freezing or slow performance issues
 • Solutions to Android 5.1.1 Problems on Samsung Galaxy phones
 • Samsung Galaxy Note 4 Software Update Error
 • Galaxy Note 4 lags when typing PIN, other operating system problems
 • Solutions To Samsung Galaxy Note 4 Lag Freezing Issues
 • Troubleshooting Samsung Galaxy Note 4 Bluetooth Pairing Failed & Other Related Issues
 • How to fix other special Samsung Galaxy Note 4 issues [Troubleshooting guide]
 • Galaxy Note 4 Lollipop issues and solutions
 • Samsung Galaxy Note 4 Lagging and Performance Issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Problem After Software Update
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Updating Issue & Other Update Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Unable To Update The Software Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Freezes, Lags
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Updating, Problems After Software Update
 • Galaxy Note 4 “Could not do normal boot, mmc_read failed” error, other boot problems
 • “DM-verity verification failed” error after rooting Galaxy Note 4
 • Galaxy Note 4 screen won’t lock up for 10 seconds after booting
 • Galaxy Note 4 keeps saying account passwords are incorrect
 • Galaxy Note 4 “Could not do normal boot, mmc_read failed” error

Calls & Texts

 • AT&T Galaxy Note 4 can’t make and receive calls on Metro PCS network, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Registered To Network When Making A Call Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 can’t install Nougat update, voice calls and internet keep dropping, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Powers Off When On A Call Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 No Sound During Calls Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Wi-Fi Signal Dropping Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Won’t Make A Call & Other Related Issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Can’t Call Certain Number Issue & Other Related Problems
 • Troubleshooting Samsung Galaxy Note 4 Not Making Calls Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Won’t Make Phone Calls Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Can’t Make Calls & Other Related Issues
 • Verizon Galaxy Note 4 not working on T-Mobile network, other issues
 • Galaxy Note 4 unable to make a phone call, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Calls On Its Own Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 unable to text and call when using mobile data, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Won’t Make Calls Issue & Other Related Problems
 • Troubleshooting The Samsung Galaxy Note 4 Call Can’t Be Heard Problem
 • Troubleshooting The Samsung Galaxy Note 4 That Doesn’t Make Calls & Other Related Issues
 • Troubleshooting Samsung Galaxy Note 4 Unable To Make Calls & Other Related Issues
 • How to fix Samsung Galaxy Note 4 that freezes when answering a call & performance issues
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 Unable To Make Calls & Other Related Issues
 • Galaxy Note 4 screen won’t turn off during calls, other calls-related problems
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 Call Gets Disconnected & Other Related Issues
 • How to Fix Samsung Galaxy Note 4 Call Related Issues
 • Troubleshooting Samsung Galaxy Note 4 Call Related Issues
 • How to fix Sprint Galaxy Note 4 latency during calls with the screen going black [Post Lollipop]
 • Samsung Galaxy Note 4 Call Can’t Be Heard Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Receiving Group Text Message & Other Related Issues
 • Galaxy Note 4 takes a long time to send and receive SMS, mobile data not working, other issues
 • Galaxy Note 4 not receiving group messages, can’t download MMS, other messaging issues
 • Galaxy Note 4 can’t delete conversation from messaging app, other texting issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Cannot Send Text Message Using Stock Messaging App Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Can’t Receive Text Messages Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 keeps saying lock screen is needed, messaging apps keep crashing, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Receiving Group Text From iPhone Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Can’t Send Text With Picture Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Can’t Send Or Receive Text Messages Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 freezes when texting, accessing files from SD card, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Vibrating When Text Message Is Received Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 calls goes straight to voicemail, can’t receive SMS, other issues
 • T-Mobile Galaxy Note 4 randomly not receiving and sending SMS, other issues
 • Galaxy Note 4 messaging app lags and keeps on failing when sending text message, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Won’t Send Multimedia Pictures Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Text Messaging App Freezes Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Text Message Time And Date Do Not Match Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 No Text Message Notification Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Sending Text Message With Picture Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Text Messages Don’t Delete Quickly Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Lags When Texting Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Calls And Text Messaging Problems And Solutions
 • Samsung Galaxy Note 4 Can Receive Text But Not Send Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Cannot Receive Calls Text Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Cannot Send Picture Messages Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Delay In Sending Text Message Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Slows Down When Using Text Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Attaching Picture To Text Message Issue & Other Related Problems
 • Fixing The Samsung Galaxy Note 4 Not Sending Text Messages Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Messaging App Lags Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Lag In Sending Text Messages Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Freezes When Texting Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Receive Text Messages Late Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Stopped Sending Texts Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Text Message Delay & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Group Text Messages Refuse To Send Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 cannot add text to MMS after updating, other SMS MMS issues
 • Galaxy Note 4 cannot add text to MMS after updating to Android Lollipop
 • Galaxy Note 4 cannot send text message to one particular number
 • Samsung Galaxy Note 4 Old Text Messages Keep Appearing Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 poor reception problem
 • Galaxy Note 4 messaging app freezes when texting
 • Galaxy Note 4 cannot attach picture to MMS
 • Fixing The Samsung Galaxy Note 4 Not Receiving Text Messages & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 freezes when messaging app is used, other Lollipop related problems
 • Fixing Samsung Galaxy Note 4 SMS MMS Sending Receiving Issues
 • Troubleshooting The Samsung Galaxy Note 4 Text Message Not Sending Or Receiving Issue
 • Troubleshooting Samsung Galaxy Note 4 Text Message Sending Failed & Other Related Issues
 • Troubleshooting Samsung Galaxy Note 4 Text Message Does Not Send & Other Related Issues
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 Not Sending Or Receiving Text Messages & Other Related Issues
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 Not Sending Text Message & Other Related Issues
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 SMS & MMS Related Issues
 • Troubleshooting Samsung Galaxy Note 4 Text Messaging Issues
 • How to fix SMS & MMS problems with Samsung Galaxy Note 4
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Sending Receiving Text Message & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Sending Text Message
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Sending Text Message Issue & Other Related Problems

Camera

 • Samsung Galaxy Note 4 “Server error occurred. Restart camera” error, more camera related issues
 • Galaxy Note 4 showing “camera failed” error when shooting video, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Camera Takes Too Long To Focus Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 “Server Error Restart Camera” Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Shut Off Constantly When Taking A Picture Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 turns off when using camera app, won’t sync with Microsoft Outlook on PC, other issues
 • Galaxy Note 4 rear camera not working, “Server error occurred. Restart camera.” error
 • Samsung Galaxy Note 4 Camera Won’t Focus Properly Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Camera Server Error Occurred Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Takes Long Time To Focus Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 “Media Server failed. Camera needs to restart.” error, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Camera Failed Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Camera Warning Server Error Occurred Restart Camera Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Camera Failed Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Camera Blurry Not Focusing Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Blurry Camera Pictures Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Camera Will Not Focus Issue & Other Related Problems
 • Fixing The Note 4 Camera Photos Missing & Other Related Issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Camera Lags Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Camera Does Not Focus Issue & Other Related Problems
 • Troubleshooting The Samsung Galaxy Note 4 Camera Not Working Properly Issue
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 Camera Not Working Issues
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 Camera Failed & Other Related Issues
 • Fix Samsung Galaxy Note 4 Camera that won’t focus, freezes & “Camera failed” error
 • Solutions For Samsung Galaxy Note 4 Camera Issues [Part 1]
 • How to fix Samsung Galaxy Note 4 “Camera failed” error [Troubleshooting Guide]
 • How to fix Samsung Galaxy Note 4 “Unfortunately, Gallery has stopped” error & camera crashes
 • Samsung Galaxy Note 4 Camera Failed Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Camera Not Working Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 turns off when trying to take photos, other camera issues
 • Galaxy Note 4 can’t take picture, record videos, or access Gallery
 • Galaxy Note 4 camera lag issue
 • Galaxy Note 4 turns off when trying to take photos
 • Galaxy Note 4 camera stops working after moving files to computer
 • Galaxy Note 4 black screen when using camera

Applications

 • Samsung Galaxy Note 4 Not Completing Update Download Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Unfortunately My Sprint Has Stopped Working Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Phone Has Stopped Error & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 reboots on its own when using Instagram, cannot create new SMS, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Freezes When Using Apps Issue & Other Related Problems
 • Podcast app on Galaxy Note 4 not working properly after Marshmallow update, other issues
 • Galaxy Note 4 keeps getting pop-up saying phone is infected with virus, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Unfortunately App Has Stopped Working Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 App Force Closes Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 apps stopped working and screen becomes black when loading app, other issues
 • Hover Zoom feature won’t work after restarting Galaxy Note 4, other Note 4 issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Unable To Download Apps Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Incompatible With Snapchat Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Can’t Access System Apps Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Freezes When Using Snapchat Issue & Other App Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Phone App Keeps Freezing Issue & Other Call Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Turns Off When Using Apps Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Apps Freezing Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Unable To Install App Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Can’t Update Apps Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Unfortunately App Has Stopped Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Error When Installing App Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Facebook App Freezes & Other Related Issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Gets Laggy When Opening Apps Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Error When Downloading App Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 “Contacts list being updated” error, other app issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Lags & Freezes Issue & Other Related Problems
 • Photos edited with Galaxy Note 4 S-Pen are corrupted, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Apps Freezing, Crashing & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 not downloading all emails from the server, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Apps Not Working Properly Issue
 • Galaxy Note 4 email app won’t send, other issues
 • Galaxy Note 4 “Contacts list being updated” error
 • Galaxy Note 4 camera won’t save to SD card
 • How to prevent OTA popups on Galaxy Note 4
 • Galaxy Note 4 unable to install and update Google Play Services
 • Galaxy Note 4 redirected to Google Play Store
 • Galaxy Note 4 app thumbnails gets hidden randomly
 • Galaxy Note 4 lag and apps problems after an update, other problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Unfortunately Google Play Has Stopped Working Issue & Other App Related Problems
 • Google app keeps crashing on Galaxy Note 4, more app issues
 • How to resolve Facebook app problems on Galaxy Note 4
 • Troubleshooting The Samsung Galaxy Note 4 Facebook App Freezes Issue
 • Samsung Galaxy Note 4 opens a billing site, random apps open after unlock & other app related issues
 • How To Fix The Samsung Galaxy Note 4 Apps Not Working Properly Issue
 • Troubleshooting Samsung Galaxy Note 4 Apps Crashing Frequently
 • How to fix Samsung Galaxy Note 4 app crashes, freezes and random popup ads
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 App Freezes & Other Related Issues
 • Fix Samsung Galaxy Note 4 “Unfortunately, the process com.google.process.gapps has stopped” error
 • Fixing Galaxy Note 4 “com.google.process.gapps has stopped” error plus other app issues
 • Galaxy Note 4 “com.google.process.gapps has stopped” error
 • Viber and Hangouts video calls not working on Galaxy Note 4
 • Galaxy Note 4 with Google Service Play error
 • Facebook app on Galaxy Note 4 not working
 • Galaxy Note 4 getting popups saying phone has virus
 • Samsung Galaxy Note 4 Google Apps Not Working Properly Issue & Other App Related Problem
 • Samsung Galaxy Note 4 App Crashes Issue & Other Related Problems
 • Solutions For Samsung Galaxy Note 4 App-Related Issues [Part 1]
 • Solutions To Samsung Galaxy Note 4 Freezing, Lag Issues
 • Solutions To Samsung Galaxy Note 4 Freezing, Lag Issues [Part 2]
 • Solutions To Samsung Galaxy Note 4 Freezing, Lag Issues [Part 3]
 • Solutions For Samsung Galaxy Note 4 App-Related Issues [Part 1]
 • Solutions For Samsung Galaxy Note 4 App-Related Issues [Part 2]
 • Solutions For Samsung Galaxy Note 4 App-Related Issues [Part 3]
 • How to fix Samsung Galaxy Note 4 “Unfortunately, Google Play Store has stopped” error
 • Samsung Galaxy Note 4 Fix For App Crashes, Freezing, Download Errors On Google Play Store [Part 1]
 • Samsung Galaxy Note 4 Fix For App Crashes, Freezing, Download Errors On Google Play Store [Part 2]

Screen

 • Samsung Galaxy Note 4 Home Screen Remains Black After Marshmallow Update Issue & Other Related Problems
 • Note 4 Screen Is Black With Blue LED Light Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Black Screen Of Death Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Has Strip Of Light On Screen Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Glitching With Lines Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Is Black After Drop Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Is Blank Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Black Screen Not Turning On After Drop Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Vibrates When Turning On Then Screen Goes Black Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Is Blank After Drop Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Touchscreen Doesn’t Work Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Touchscreen Not Responsive Issue & Other Screen Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Not Responding To Touches Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Is Black Won’t Display Anything Issue & Other Related Problem
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Starts To Dim Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Not Recognizing Touches Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Not Responding Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Is Totally Black Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Cannot Turn On Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 won’t respond to touches & other screen related issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Turns Off Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Blacks Out Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Touchscreen Not Responding Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Is Completely Black Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Is Black Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 screen turns black after phone fell, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Is Black Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Is Unresponsive Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Black Screen Issues & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Glitches Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Remote Widget Causing Screen To Freeze Issue & Other Related Problems
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 Black Screen Issue
 • Samsung Galaxy Note 4 Top Screen Not Responding Issue & Other Related Problems
 • How to fix Galaxy Note 4 blank display, screen flickering, unresponsive touchscreen
 • Samsung Galaxy Note 4 opens the Phone app after unlock, can’t change screen timeout, other screen related issues
 • Galaxy Note 4 goes to phone screen, can’t uninstall Flipboard
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Is Black Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Went Black Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 prompts “Secured lock time is currently set to 15 seconds”
 • Galaxy Note 4 screen freezes while scrolling
 • Galaxy Note 4 screen switches to landscape mode
 • Screen freezes, Wi-Fi turns itself on, signal strength is poor
 • Galaxy Note 4 screen blinking while charging, turned yellowish
 • Samsung Galaxy Note 4 Screen Is Black Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 screen sensitivity dropped after firmware update
 • Galaxy Note 4 shuts off when screen is turned on
 • Galaxy Note 4 screen turns off after swiping fingerprint

Storage

 • Fixing The Samsung Galaxy Note 4 microSD Card Can’t Be Found Issue & Other Related Problems
 • Can’t transfer files between Note 4 and Galaxy S7 via Smart Switch, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Can’t use microSD Card As Internal Storage Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 won’t read SD card, keeps saying it’s corrupted, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Stopped Reading 256 GB microSD Card Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Could Not Do Normal Boot MMC Read Failed Error Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 microSD Card Disappears From Phone Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 cannot format an SD card, won’t save files, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Cannot Move Apps To microSD Card Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 microSD Card Not Working Properly Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 SD Card Not Being Read Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Reading microSD Card Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 microSD Card Removed Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Will Not Recognize microSD Card Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Can’t Delete Data On microSD Card Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Loses Connection To microSD Card Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 microSD Card Files Corrupted Issue & Other Related Problems
 • Galaxy Note 4 won’t read SD card after a failed files transfer, other issues
 • Galaxy Note 4 won’t read MP3 files from SD card, other issues
 • Galaxy Note 4 reboots on its own when an SD card is inserted, more SD card issues
 • Troubleshooting Samsung Galaxy Note 4 Not Able To Access microSd Card Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Preparing SD Card Issue & Other Related Problems
 • Fixing The Samsung Galaxy Note 4 Doesn’t Recognize The microSD Card
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 Not Reading microSD Card & Other Related Issues
 • How To Fix Samsung Galaxy Note 4 microSD Not Saving Data & Other Related Issues
 • Galaxy Note 4 SD card error: “This file cannot be moved”, other memory-related issues
 • Samsung Galaxy Note 4 Not Accessing Data In microSD Card
 • Galaxy Note 4 showing corrupted photos in microSD card, other SD card issues
 • Galaxy Note 4 unable to read photos and videos from 128GB microSD card
 • Galaxy Note 4 unable to move some apps to SD card
 • Galaxy Note 4 files on SD card showing black exclamation mark or grey square
 • Galaxy Note 4 showing corrupted photos in microSD card
 • Galaxy Note 4 not detecting SD card after flashing custom recovery
 • Galaxy Note 4 not detecting SD card
 • Solutions for Samsung Galaxy Note 4 SD, MicroSD Card Issues [Part 1]
 • Solutions for Samsung Galaxy Note 4 SD, MicroSD Card Issues [Part 2]

Audio

 • Samsung Galaxy Note 4 No Sound Output Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 No Sound Issue & Other Related Problems
 • How to change sound notification for email app on Galaxy Note 4, won’t turn on, other issues
 • Samsung Galaxy Note 4 No Sound In Games Issue & Other App Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Keypad Sound Stopped Working Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Does Not Have Sound Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 No Sound On Videos Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Low Volume Issue & Other Sound Related Problems
 • Fixing Galaxy Note 4 sound problems
 • Samsung Galaxy Note 4 Sound Does Not Work Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy Note 4 No Sound Problem & Other Related Issues
 • How to fix Samsung Galaxy Note 4 with speaker phone that’s always on [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy Note 4 Message notification can’t be changed, volume going down & other sound related problems
 • Galaxy Note 4 Message notification can’t be changed
 • Galaxy Note 4 volume going down or muted
 • Galaxy Note 4 randomly refuses to ring when there are incoming calls
 • How to play WhatsApp voice messages on phone’s loudspeaker

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/29XKp32SJlQ?feature=oembed&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=0&modestbranding=0"

Best Android smartphones with a removable battery and microSD slot

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/29XKp32SJlQ?feature=oembed&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=0&modestbranding=0"

Best Refurbished Android Phones Available Today

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/29XKp32SJlQ?feature=oembed&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=0&modestbranding=0"

Solutions to Android 5.1.1 Problems on Samsung Galaxy phones

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/29XKp32SJlQ?feature=oembed&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=0&modestbranding=0"

How to fix a Galaxy Note 4 that keeps on rebooting randomly, other issues

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/29XKp32SJlQ?feature=oembed&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=0&modestbranding=0"

How to fix Samsung Galaxy Note 4 that won’t turn on [Troubleshooting Guide]

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/29XKp32SJlQ?feature=oembed&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=0&modestbranding=0"

Samsung Galaxy Note 4 Freezes Difficult To Turn On Issue & Other Related Problems

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/29XKp32SJlQ?feature=oembed&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=0&modestbranding=0"

Samsung Galaxy Note 4 Screen Glitching With Lines Issue & Other Related Problems

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/29XKp32SJlQ?feature=oembed&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=0&modestbranding=0"

Samsung Galaxy Note 4 Only Starts When Battery Is Removed Then Reinstalled Issue & Other Related Problems

עמוד 1 עמוד 2 עמוד 3 עמוד 4 עמוד 5 עמוד 6 עמוד 7 עמוד 8 עמוד 9 עמוד 10 עמוד 11 עמוד 12 עמוד 13 עמוד 14 עמוד 15 עמוד 16 עמוד 17 עמוד 18 עמוד 19